Nowoczesne systemy przeciwpożarowe znacznie zmniejszają ryzyko powstawania pożarów i pomagają w ich szybkim ugaszaniu.

Właściwie dobrane i zamontowane systemy przeciwpożarowe w budynkach mogą zapewnić maksymalną ochronę w razie zagrożenia wywołanego przez pożar. Teraz zgodnie z przepisami należy montować je w określonych budynkach. Jakie elementy wchodzą w skład systemów przeciwpożarowych? Kiedy muszą być one zastosowane?

Jak zbudowane są systemy przeciwpożarowe?

Systemy PPOŻ, czyli systemy przeciwpożarowe są zbudowane obecnie z wielu współpracujących ze sobą elementów, które w dużej mierze również są zautomatyzowane. Powoduje to, że mogą one zapewnić tak wysoki poziom ochrony w razie pojawienia się pożarów.

Rodzaj systemu przeciwpożarowego zawsze dobierany jest indywidualnie w zależności od miejsca, w którym ma być on zamontowany. Oznacza to, że możliwe jest wtedy osiągnięcie najlepszej ochrony przed pożarami. 

Co ważne, nowoczesne systemy przeciwpożarowe pozwalają również na przesyłanie informacji na odległość, na przykład z na telefon użytkownika czy też do służb, aby natychmiast rozpocząć akcję gaszenia pożaru.

Elementy systemów PPOŻ

W skład systemów przeciwpożarowych wchodzi wiele elementów, które montowane są we wnętrzu budynku i na zewnątrz nich. Wśród nich znajdują się przede wszystkim:

Centrale pożarowe

Przeznaczone są one do zarządzania elementami wchodzącymi w skład systemów przeciwpożarowych. Pozwalają na szybkie wszczęcie alarmu w razie pojawienia się zagrożenia, o czym informują przez sygnalizację pożarową.

Czujki – czujniki

Ich zadaniem jest zbieranie informacji z otoczenia, dlatego powodują one, że systemy przeciwpożarowe (https://awex.eu/kategorie/systemy-przeciwpozarowe) mogą w porę wszcząć alarm. Wyróżnia się różne warianty czujek, między innymi są to czujki dymu, ciepła, które mogą mieć też różne konstrukcje.

Ostrzegacze pożarowe

Ręczne ostrzegacze przeznaczone do wszczęcia alarmu przez osobę, która zauważa pożar.

Sygnalizatory pożaru

Dzielą się one na kilka wariantów w zależności od ich sposobu działania. Najczęściej stosowane są sygnalizatory świetlno-dźwiękowe, ale mogą mieć one również tylko sygnał dźwiękowy albo świetlny.

Systemy wentylacyjne – oddymiające

Ich zadaniem jest sprawne usuwanie dymu powstającego podczas pożarów, które są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Otwierają się automatycznie w razie wykrycia dymu.

Systemy gaszące pożary

Pozwalają na automatyczne rozpoczęcie akcji gaszenia pożaru. Systemy tego typu mogą wykorzystywać różne rodzaje mediów gaszących, na przykład może być to woda, ale również specjalna pianka.

Kiedy montuje się systemy przeciwpożarowe?

O tym, kiedy mają być zamontowane systemy przeciwpożarowe, decyduje przede wszystkim prawo. Dokładne informacje na ten temat zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które odnosi się do bezpieczeństwa pożarowego budynków. 

Systemy przeciwpożarowe umieszcza się między innymi w budynkach użyteczności publicznej, biurowcach, urzędach, obiektach zamieszkania zbiorowego, a także innych obiektach o dużej powierzchni. Istnieje również możliwość montażu elementów systemów w domach jednorodzinnych.